Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Zvuky v obrazech / k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

Arne Hošek

termín
28. 9. 2019(13:00–18:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
28. 9. 2019
13:00–18:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

 

Během interaktivních prohlídek a výtvarných reakcí budeme vycházet ze spojení a vzájemného prolínání zvuku a obrazu. Navážeme na princip intermediálního a interdisciplinárního pojetí umění. Vzniknou výtvarné výpovědi ve formě vizuálních a zvukových experimentů, reagujících na vystavená díla a inscenované podněty. Pomocí tvorby akustických kreseb, vizuálních partitur a abstraktní malby se budeme pokoušet vizuálně zaznamenat a vyjádřit působení zvuků a naopak – při tvorbě kolektivního díla prostřednictvím obkreslení různorodých předmětů vytvoříme vizuální partitury, které poté pomocí použitých předmětů „přehrajeme“ v čase. Dále budeme vytvářet kaligrafické záznamy hlasů ptáků, zvířat, zvuků přírodních živlů, lidí i měst. Zaměříme se např. na konfrontaci industriálních a přirozených zvuků, hluku a harmonických tónů a jejich působení na emoce.