Galerie hlavního města Prahy

Týden haptických edukačních aktivit – mimořádný doprovodný program k výstavě Jaroslava Horejce

termín
9. 1. 2017 - 15. 1. 2017
10:00–20:00

Dům U Kamenného zvonu

gotická kaple v přízemí
koncertní sál, sklepy

 

vstupné
zdarma

 

Projekt vznikl za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR

 

objednávky a rezervace programů nutné !

kontakt 
edukace@ghmp.cz >

 

poznámka
Program je určen nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám i široké veřejnosti, všechny akce s výjimkou hlavní výstavy Jaroslava Horejce jsou zdarma. 

Akce budou vždy adekvátně přizpůsobeny a koncipovány přímo na míru požadavkům a možnostem skupin (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti).

 

Součástí doprovodného programu k velké retrospektivní výstavě sochaře Jaroslava Horejce je i Haptický týden věnovaný edukačním aktivitám zaměřených na taktilní vnímání umění (9. – 15. 1. 2017). Tvorba umělce bude přiblížena nevidomým i vidoucím návštěvníkům také zároveň prostřednictvím třítýdenní Haptické výstavy (10. - 29.1 2017) >.

 

 

Během Týdne haptických edukačních aktivit si můžou školní i jakékoliv další skupiny objednávat prohlídku haptické výstavy s odborným komentářem, v případě zájmu spojenou i s následným speciálním haptickým výtvarným workshopem (modelování z keramické hlíny, nejrůznější haptické hry a etudy). Objednat si lze také komentované prohlídky objektu Domu U Kamenného zvonu zacílené na vnímání prostorů více smysly – proměnlivou akustiku i atmosféru míst a na hmatový průzkum stěn (například kamenné stěny románsko-gotických sklepů), nebo prohlídku celé hlavní výstavy Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca >.

 

 

Nedílnou součástí programu jsou i výtvarné dílny a workshopy (harmonogram níže). Hlavním zázemím pro vzdělávací a tvůrčí aktivity je především koncertní gotický sál, ale částečně i sklepy a kaple. K dispozici budou také haptické knihy, věnované Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, a díky Tyfloservisu i Pichtův psací stroj, na kterém si návštěvníci budou moci vyzkoušet přepis textu do Braillova písma.

 

 


Kromě akcí na objednávku přizpůsobeným vždy konkrétní skupině budou probíhat v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu i speciální haptické workshopy, kterých se můžete zúčastnit:


Doprovodný program nabízí také možnost návštěvy Knihovny a tiskárny pro nevidomé s odborným komentářem:

 


výstavy


související stránky


média