Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

nabídka praxe či odborné stáže studentům

kontakt pro více informací

Mgr. Lucie Haškovcová
edukační aktivity
(t) +420 606 612 987, +420 608 216 418
(e) lucie.haskovcova@ghmp.cz >

Dům U Kamenného zvonu, 
Staroměstské náměstí 13, Praha 1


 

Studentům středních, vyšších a vysokých škol uměleckého nebo humanitního zaměření umožňujeme vykonat si v Galerii hlavního města Prahy odbornou praxi nebo stáž – této možnosti už úspěšně využilo několik středních a vysokých škol.

Vycházíme vstříc i zahraničním stážistům (několikaměsíční odbornou stáž zde v minulosti absolvovali např. studenti z Portugalska a Lucemburska). Kromě toho, že se našich interaktivních prohlídek pro školy a ostatních výtvarných akcí příležitostně účastní formou odborných náslechů řada vysokoškolských studentů – budoucích výtvarných pedagogů (např. z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové), tak jim vycházíme vstříc i v tom, že si v Galerii někteří studenti přímo i realizují v rámci praxe z galerijních animací „zkušební“ interaktivní prohlídky a workshopy pro školy.

Bylo úspěšně realizováno několik takových „pokusných“ akcí např. studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Odbornou praxi zde absolvovali např. studenti grafického designu a jiných oborů z těchto škol:

  • Střední umělecká škola „GAPe“ Praha
  • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Žižkov 
  • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Turnov 
  • Střední odborná škola Náhorní Praha 8 
  • Střední a vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby Michael Praha 
  • Střední škola uměleckých řemesel Ostrava