Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Umění pro Prahu / Praha pro umění – 03 – Neklidná figura současnosti / Realizace a trendy v současném umění

Pavla Sceranková, První žena, 2013

termín
22. 9. 2016(19:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
22. 9. 2016
19:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
zdarma

 

diskutující
Rostislav Koryčánek
Pavla Sceranková
Sandra Baborovská

(z publika například
Jan Pfeiffer
Matej Al-Ali
Tomáš Moravec)

 

moderuje 
Josef Chuchma

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

Cyklus veřejných debat Galerie hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru

 

Poslední debata v rámci doprovodného programu k výstavě „Neklidná figura“ porovná realizace ve veřejném prostoru dnes se situací před více než sto lety. Jak se změnila figurace a má v dnešní době v sochařství ještě svou platnost? Anebo je „neklidnou figurou současnosti“ sám performující umělec?

Debata je pořádána v návaznosti na výstavu Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914 >  

 

Umění pro Prahu / Praha pro umění

Co dnes znamená umění ve veřejném prostoru? Jaké ideje dnešní společnost požaduje a jaké naopak potřebuje? Jaká je u nás tradice nakládání s veřejným prostorem? Jak byla veřejná umělecká díla zadávána v Praze kdysi a jak dnes? Jaká poučení přináší zkušenost s třemi desítkami let komunistické zákonné normy „procenta na umění“? A jak podobná praxe funguje v západních metropolích? Jaká díla dnes vznikají na veřejných prostranstvích světových měst? Jaké jsou jiné formy „veřejného“ umění? Jaké jsou dnes jeho sociální i estetické funkce? Jsou ideje historických pomníků stále živé? Je možné nechat veřejné umělecké dílo zaniknout nebo ho naopak aktualizovat?

Po dlouhém období absence legislativní, politické i odborné koncepce nakládání s veřejným prostorem se město Praha hodlá připojit k většině evropských metropolí, které věnují na umění ve veřejném prostoru určitou část z investic na nové stavební projekty. V Praze by tato částka měla dosahovat až 2 %. Zavedení této praxe vyžaduje promyšlenou koncepci zadávání, výběru a správy nových uměleckých děl. Galerie hlavního města Prahy, jako pražská regionální galerie a jako správce městských uměleckých sbírek včetně veřejné plastiky, má mimořádný zájem na úspěchu tohoto procesu. Připravila proto dlouhodobý cyklus veřejných, odborně vedených debat a přednášek osobností, které se v této problematice nejlépe orientují. Cílem je rekapitulovat funkce a podoby veřejného umění z historických i současných hledisek, a především přispět k nalezení odborného konsensu ohledně kritérií kvality děl v současném veřejném prostoru.

 

 

 

 


média