Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Umění pro Prahu / Praha pro umění – 08 – Zakázka nebo guerilla?

Krištof Kintera, Bike to Heaven, 2007–2013

termín
16. 2. 2017(18:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
16. 2. 2017
18:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

diskutující
Anežka Bartlová
Zuzana Štefková 

Denisa Václavová

 

moderuje 
Petr Dub 
předseda spolku Skutek

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Cyklus veřejných debat Galerie hlavního města Prahy na téma umění ve veřejném prostoru 

 

Současnému výtvarnému umění se v ulicích příliš nedaří. Krátkodobě vstupuje do fyzického i virtuálního veřejného prostoru celá řada uměleckých nebo kurátorských projektů dočasnými instalacemi, performancemi i například internetovými či mediálními intervencemi. Funkcí veřejných institucí by mělo být společný prostor udržovat a chránit, ale také podněcovat a kultivovat různé formy uměleckých projevů na veřejných prostranstvích.

Jaká mají být pravidla, která by se měla při uměleckém vstupu do veřejného prostoru dodržovat a nebyla zároveň pro umělce demotivující a svazující? Jak funguje současná praxe spojená s veřejným prostorem – na jaké restrikce narážejí nezávislí umělci či kurátoři? Má umělec právo tato pravidla překračovat?

 

Umění pro Prahu / Praha pro umění 

Jak dnes zacházet s pomníky, jejichž idea ztratila aktuálnost? Je možno nechat pomník či veřejné dílo prostě dožít (např. zarůst), nebo ho aktualizovat novým uměleckým vkladem či využitím? A lze aktualizovat „zapomenutá“ umělecká díla, jejichž obsah zastaral a nikomu už nic neříká? Je pro veřejného správce (např. městský úřad) přípustné podílet se na vzniku děl dočasných – z méně trvanlivých materiálů – s vědomím, že dříve či později zaniknou? Je možné definovat status díla, jež se nachází na pomezí mezi trvalou realizací a dočasným dílem? Jak bychom dnes měli hodnotit umělecké kvality komunistického a normalizačního umění? Odstranit, nahradit, nebo zachovat jako doklad doby? Je dnešní angažované umění ideologické? Zajímají umělce a společnost normalizací zprofanovaná témata (mír, láska, mateřství, dětství či věda) i dnes?

 

 


média