Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Vybraná díla ze sbírek GHMP - tip na výtvarný úkol pro děti

Vybraná díla ze sbírek GHMP - tip na výtvarný úkol pro děti

Pracovní listy

Zdarma ke stažení

Jazyk: česky

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy vytvořilo pro děti, které nyní tráví delší čas doma, čtveřici výtvarných úkolů inspirovaných vybranými díly ze sbírek GHMP. Skládá se ze čtyř kreativních tvořivých činností. Východiskem jsou díla Jaroslava Čermáka, Aloise Bílka, Jindřicha Pruchy a Zdeňka Macka. Vše je snadno realizovatelné v domácím prostředí s dostupnými výtvarnými materiály a prostředky. Tento edukační materiál je primárně určen pro rodiny s dětmi. Úkoly mohou být inspirací také pro pedagogy a jejich klasickou i distanční formu výuky výtvarné výchovy v současné situaci. Materiál mohou jako podnětný inspirační zdroj využít rovněž dospělí a senioři.

 

O výsledky Vaší práce se s námi můžete podělit na těchto kontaktech: edukace@ghmp.cz nebo vzdelavani@ghmp.cz.