Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Formy a struktury v architektuře III. / k výstavě Lukáš Machalický: Hodina eklektismu

Lukáš Machalický, z výstavy Hodina eklektismu, Colloredo-Mansfeldský palác, 2019

termín
23. 8. 2019(15:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
23. 8. 2019
15:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
20 Kč

 

nutná rezervace

 

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka  workshopy pro seniory)

+420 721 328 021
eva.pejchalova@ghmp.cz >

 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Formy a struktury v architektuře

 

Interaktivní workshopy budou reagovat na architektonické principy, které zpracovává Lukáš Machalický ve své tvorbě. Zaměříme se na základní principy barokní architektury Colloredo-Mansfeldského paláce. Účastníci budou realizovat svoji reflexi ve výtvarné práci se sádrou a s různorodými experimentálními formami. Inspiraci pro vlastní tvorbu budeme hledat v charakteristických znacích baroka (bohaté plastické tvary, dramatický pohyb, mohutný dojem nebo ornamentálnost a zdobnost). Budeme se soustředit na tvorbu sádrových objektů, kdy budeme zkoumat různé povrchy, materiály a zkoušet nejrůznější struktury.