Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Kresba autoportrétu II / k výstavě Médium: figura

termín
1. 10. 2017(15:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
1. 10. 2017
15:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
20 Kč

 

nutná rezervace

 

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka  workshopy pro seniory)

+420 721 328 021
pejchalovaeva@seznam.cz >

 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory k výstavě Médium: figura

Výtvarné dílny budou zaměřeny na kresbu autoportrétu. Východiskem se stane zkoumání sebe sama, které se bude odehrávat ve formální i obsahové rovině. Interaktivní workshop bude soustředěn na médium kresby jako nástroje poznávání a přímý odraz pozorovaného subjektu. Důraz je záměrně kladen na kresbu, která především v minulosti představovala stěžejní fázi před realizací soch a prostorových objektů. V rámci dílny se účastníci seznámí se základy studia realistického portrétu.


výstavy