Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Lazury a vosky II. / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Bedřich Dlouhý, Kompozice, 1984, kombinovaná technika, papír, plátno, 126 × 196 cm, soukromá sbírka, foto Hana Hamplová

termín
30. 1. 2020(15:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
30. 1. 2020
15:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
20 Kč

 

nutná rezervace

 

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka  workshopy pro seniory)

+420 721 328 021
eva.pejchalova@ghmp.cz >

 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Akvarel a tuš

Výtvarné workshopy budou reagovat na umělecké strategie Bedřicha Dlouhého. V první části uplatníme dadaistické postupy, v rámci nichž budeme využívat principy náhody, prolínání iracionality s realitou nebo tvůrčí asociace. Vyzkoušíme si perokresbu, kterou budeme kombinovat s akvarelovou malbou. V druhé části interaktivních dílen se budeme soustředit na umělcovo téma parafrází a odkazů k historickým dílům i k barokní malbě. Budeme se věnovat speciální malířské technice, kdy budeme vrstvit barevné lazury a vosky na papíře.