Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Prostor bílé kostky I / k výstavě Anamnéza pozorovatele

Z výstavy Anamnéza pozorovatele, foto Radek Dětinský

termín
8. 9. 2017(15:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
8. 9. 2017
15:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
20 Kč

 

nutná rezervace

 

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka  workshopy pro seniory)

+420 721 328 021
pejchalovaeva@seznam.cz >

 

 

praktické info > 

Zaměříme se na možnosti prostorových forem a čerpání ze zdrojů, pramenících z vlastního potenciálu, výtvarných zkušeností nebo získaných informací. Pro účastníky výtvarného workshopu budou připraveny bílé krychle jako drobné architektury. Povrch bílé kostky se stane podkladem pro sebevyjádření – kresebný příběh, malovaný autoportrét, představa o světě, sestava dalších geometrických tvarů, experimentální techniky perforace nebo asambláže.