Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarný workshop k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto (v rámci akce Vánoční kulturní tržiště)

Lovecké rondo, 1958, olej, plátno, 104 × 152 cm, Museum Montanelli, Praha, foto Ota Palán

termín
6. 12. 2019(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
6. 12. 2019
13:00–18:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Bedřicha Dlouhého Moje gusto

 

Výtvarný workshop bude inspirovaný průřezem celé tvorby autora a především jeho konkrétními prezentovanými díly. Jedním z tematických okruhů a zároveň zdrojem podnětů se nám stanou jeho parafráze známých obrazů, kde uplatnil humor, vtip, ironii a nadsázku. Pokusíme se takto podobně reinterpretovat také vybrané obrazy starých mistrů, doplnit je atributy ze současné doby, posunout je tak do nových významových kontextů a případně hledat paralely k aktuální společenské situaci. Jako východisko k následné tvorbě uplatníme také umělcovy koláže a monumentální asambláže. Na pevné desky budeme vrstvit nejen výstřižky z novin, časopisů, plakátů i fotografií a kombinovat je s kresbou, ale budeme zapojovat po vzoru autora i 3D objekty, nalezené předměty, přírodniny a již nepotřebné, použité věci. Vytvoříme i kolektivní několikametrovou společnou asambláž, kterou budeme postupně během workshopů zaplňovat, takže vznikne kolektivní rozměrné proměnlivé dílo „in progress“.