Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Zdena Kolečková: Podivná botanika a jiné příběhy

Zdena Kolečková, Chemistry Tea & Mercury Coffee / Perpetuum racionalis, 2017–2018
od: 14. 3. 2018
do: 17. 6. 2018

út-ne 10.00–18.00

Colloredo-Mansfeldský palác

od: 14. 3. 2018
do: 17. 6. 2018
Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro

út-ne 10.00–18.00

 

kurátor
Jiří Černický

 

vstupné 
plné: 60 Kč 
snížené: 30 Kč

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Zdena Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu 90. let 20. století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální společenský vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých monochromních plátnech, fotografických cyklech či objektech a subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková usilovně pokouší rehabilitovat očistný a konstruktivní potenciál všech našich minulých ztrát.

číst dále


související objekty


média